Ποινικό Δίκαιο

Ο κλάδος του Ποινικού Δικαίου ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο της αντιμετώπισης των εγκλημάτων. Οι προϋποθέσεις τέλεσης των εγκλημάτων, οι προβλεπόμενες κυρώσεις αλλά και η διαδικασία εφαρμογής του νομικού πλαισίου περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Ποινικού Δικαίου.

Η εκπροσώπηση στην ανάκριση, η σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, η παράσταση στο ακροατήριο, η παράσταση πολιτικής αγωγής αλλά και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ζωής με σκοπό τη σύννομη  διενέργεια  σχετικών με αυτή πράξεων  και συνακόλουθα την αποφυγή τέλεσης παρανόμων ενεργειών  προβλεπομένων είτε στο Ποινικό Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς νόμους αποτελούν βασικά πεδία της νομικής υποστήριξης των εντολέων μας.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες τις εκάστοτε υπόθεσης από άρτια καταρτισμένο και έμπειρο επαγγελματικό προσωπικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
  • Γιατί να μας επιλέξετε;Γιατί προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες τις εκάστοτε υπόθεσης από άρτια καταρτισμένο και έμπειρο επαγγελματικό προσωπικό.
  • Δίπλα σας από τη πρώτη στιγμή!Με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους καθώς και ομάδα ιατρών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Επικοινωνήστε μαζί μας!